Singeng Fest

Singeng Fest

İşte öğrencilerimizin Singeng Fest performansları.
Beşsekiz Ortaokullarında şarkılar da İngilizce söylenir!