BİREYSEL BEŞSEKİZ'E GİRİŞ SINAVI  BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

İngilizce

Beşsekiz Ortaokulları'ndan mezun olan öğrencilerimizin bir sonraki eğitim kurumuna İngilizce'yi anadili gibi konuşabilen, dil bilgisi ve becerisi adına tam donanım kazanmış bireyler olarak olarak başlamalarını amaçlamaktayız.

Beşinci sınıfı hazırlık sınıfı olarak planladık. Haftalık yirmi saatlik yoğunlaştırılmış İngilizce derslerimiz ile dört temel becerinin (okuma-yazma-dinleme-konuşma) yanı sıra öğrencilerimizin dilbilgisi ve kelime bilgilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.

Düzenlediğimiz ders içi ve ders dışı etkinlikler ile öğrencilerimizin aktif bir şekilde İngilizceyi öğrenmelerini ve kullanmalarını sağlamaktayız. Pratik yapma amaçlı aktiviteler ve kapsamlı interaktif çalışmalar ile öğrenilen dilin kalıcı hale gelmesine hizmet eden ders materyalleri kullanmaktayız. Böylelikle öğrencilerimizi, ilgi çekici ve kademeli olarak zorlaşan çalışmalarla desteklemekte, onların kendilerine olan güvenlerinin artmasını sağlamakta, öğreniyor oldukları dili daha iyi algılama ve edinme becerisi geliştirmelerine rehberlik etmekteyiz.

Okul dışında "ev çalışma" programımız ile öğrencilerimizin bireysel öğrenmelerini desteklemekte ve gelişimlerini izlemekteyiz. İngilizce drama ve oyun derslerimiz ile eğlenceli vakit geçirmekte ve öğrencilerimizin sosyal yönlerinin de gelişmesini amaçlamaktayız.

Eğitim müfredatımızın temelini oluşturan CEF (Common European Framework) ile beşinci sınıf öğrencilerimizi Cambridge Üniversitesi tarafından hazırlanan ESOL (English for Speakers of Other Languages) YLE (Young Learners English) Movers / Flyers sınavlarına hazırlayarak İngilizce yeterliliklerini uluslararası düzeyde sertifikalandırmaktayız ve sonraki yıllarda daha üst düzey olan KET/PET sınavlara katılmalarını hedeflemekteyiz.