BİREYSEL BEŞSEKİZ'E GİRİŞ SINAVI  BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN

Misyon - Vizyon

Misyon ve Vizyon

 

Eğitim dünyasının öncü girişimleri önceliğimiz olmuştur. Yapılanı, var olanı değil; yapılmayanı veya yapılanı alışılmışın dışında, farklı boyutlarla ele almayı tercih ettik.

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI'NDA MİSYONUMUZ:

Beşsekiz Ortaokulları'nda çerçevesini çizdiğimiz ortaokula özgü kurumsal kültür aracılığıyla öğrencilerimizi; en  modern sınıflarda ve en doğru sistematikle; kendine güvenen, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerisine sahip, doğaya ve çevresine duyarlı ahlaki değerlere sahip ülkemizi geleceğe taşıyacak bireyler olarak yetiştirmektir.

 

BEŞSEKİZ ORTAOKULLARI'NDA VİZYONUMUZ:

Geleceğin bilinmeyen dünyasına karşı doğru soruları sorarak, değişen ihtiyaçlara göre farklılaşan alanlarda doğru cevapları veren ortaokula özgü yeni bir eğitim kültürü oluşturmak, kurduğumuz ve kuracağımız ortaokullarda bu eğitim yaklaşımını yaygınlaştırmaktır.